Yaradıcı Heyət

...
Əkbər Əlizadə

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti

...
Fatma Mahmudova

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti