Gülnarə Əzizova

Gülnarə Əzizova 16 noyabr 1979-cu ildə Moskva şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Musiqili teatr aktyorluğu” fakültəsini bitirmişdir. 1 noyabr 2005-ci il tarixindən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında xor artisti vəzifəsində işləyir. Səs tembri metso-sopranodur. Teatrda işlədiyi müddət ərzində xor artisti kimi “O olmasın, bu olsun”, “Bankir adaxlı”, “Səhnədə məhəbbət”, “Məhəbbət oyunu”, “Qırmızı papaq”, “Şən dul qadın”, “Əlin cibində olsun”, “Məsmə xala dayımdır”, “Maritsa”, “Talelər qovuşanda”, “Volqalı canan”, “Silva”, “Bəydullanın möhtəşəm toyu”, “Çılğın Qasqoniyalı”, “Bir günlük siğə”, “Aldın payını, çağır dayını”, “Hərənin öz ulduzu”, “Şeytanın yubileyi” kimi tamaşalarda iştirak etmişdir. Gülnarə Əzizova teatrda 2007-ci ildən aktrisa kimi fəaliyyətini davam etdirir. O, O.Rəcəbov, A.Babayev "Şeytanın  yubileyi”ndə Ceyran, V.Orlov, “Qızıl cücə”də Bim, R.Şəfəq, V.Zimin “Yağış göbələyinin məcarası”nda Tülkü bacı, M.Məmmədov “Matəm marşı və ya gözünüz aydın”da Çiçək, R.Mirişli, M.Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən”də Nəzakət, E.Sabitoğlu, C.Məmmədov “www.ferzeli-kef.com”da Təcürməçi, Ə.Pəhləvan “Sevənlərindir dünya”da Safura, İ.Sadıqov (tərc.Dilsuz) “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”nda Zibeydə, O.Kazımi, R.Heydər “Qızıl toy”da Zuzu, Ə.Səmədli “Toya bir gün qalmış”da Kiçik qız, A.Rıbnikov, A.Tolstoy “Buratino”da Cırcırama, O.Zülfüqarov, R.Heydər “Dəcəl çəpişlər”də Şüngülüm, E.Sabitoğlu, T.Vəliyeva “Bankir adaxlı”da Zaurun bacısı, M.F.Axundzadə “Hacı Qara”da Sona xanım  və s. kimi rolları ifa etmişdir.