Murad Aliyev

Murad Mehman oğlu Əliyev 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.        2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Estrada aktyoru” ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2011-2012-ci illərdə “Simsar Plastik Dram” teatr studiyasında çalışıb (Teatrrın bədii rəhbəri, Xalq Artisti Pərviz Məmmədrzayev). “Simsar Plastik Dram” teatr studiyasında “Şaşabulbul”, “Müdaxilə” və digər tamaşalarda müxtəlif obrazlar ifa edib. 2012-2015-ci illərdə Atv kanalında sənədli filmlər rejissoru olaraq çaılşıb. 2015-ci ildə Akademik Musiqili Teatrına xor artisti vəzifəsinə qəbul olunub. Bu müddət ərzində repertuarda olan “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan”, “Ər və arvad”, “999-cu gecə”, “Amerikalı kürəkən”, “Bakir adaxlı”, “Mən dəyərəm min cavana”, “Nuri-didə Cehyun”, “Bir dəfə Bağdadda”, “Qafqazlı qardaşqızı”, “Qısqanc ürəklər”, “Qızıl toy”, “Talelər qovuşanda”, “Toya bir gün qalmış” və s. tamaşalarda xor artisti kimi iştrak edib.

Murad Əliyev eyni zamanda bir çox tamaşalarda aktyor kimi də özünü doğrultduğu üçün 2021-ci ildən aktyor truppasına artist-vokalist vəzifəsinə keçirilib. O, tamaşalarda - Gənc zabit (“Bir nəfəs qədər”, S.Qulamov), Alməmməd (“Mən dəyərəm min cavana”, F.Sücəddinov, T.Vəliyeva), Pişik Bazilio (“Buratino” A.Rıbnikov, A.Tolstoy), Cırtdan (“Yatmış gözəl və cırtdanlar”, Ş.Pero, səhnələşdirən A.Sadıqov), Mustafa (“Cırtdanın Yeni il sərgüzəştləri”), Notarius (“Silva” İ.Kalman), Peyinsatan (“Baladadaşın toy hamamı” F.Allahverdi, Elçin), Bim, Bom (“Qızıl cücə” V.Ulanovski, V.Orlov), Ayı (“Qırmızı papaq” E.Sabitoğlu, Y.Şvarts), Qaraçı oğlan və quldur (“Paris Notr-Dama ithaf” V.Hüqo, səhnələşdirən S.Qulamov), Xoruz (“Bremen musiqiçiləri və Pen” A.Sadıqov)  obrazlarını ifa edib.

Murad Mehman oglu Aliyev was born in Baku in 1987. He studied "Estrada Actor" at Azerbaijan State University of Culture and Arts from 2006 to 2010. In 2011-2012, he worked at the "Simsar Plastik Dram" theater studio, led by People's Artist Parviz Mammadzayev. At the studio, he portrayed various characters in plays such as "Şaşabulbul" and "Müdaxilə."

From 2012 to 2015, Murad Aliyev worked as a documentary film director at the ATV channel. In 2015, he joined the Academic Musical Theater as a folk dancer. During this period, he participated as a dancer in various plays, including "O olmasın, bu olsun," "Arşın mal alan," "Ər və arvad," "999-cu gecə," "Amerikalı kürəkən," "Bakir adaxlı," "Mən dəyərəm min cavana," "Nuri-didə Cehyun," "Bir dəfə Bağdadda," "Qafqazlı qardaşqızı," "Qısqanc ürəklər," "Qızıl toy," "Talelər qovuşanda," "Toya bir gün qalmış," and more.

In 2021, Murad Aliyev transitioned to the actor's troupe as an artist-vocalist, showcasing his talent not only as a dancer but also as an actor. In various plays, he played roles such as Young Officer in "Bir nəfəs qədər" by S. Qulamov, Almammad in "Mən dəyərəm min cavana" by F. Sücəddinov and T. Vəliyeva, Puss in Boots in "Buratino" by A. Rıbnikov and A. Tolstoy, Thief in "Yatmış gözəl və cırtdanlar" by Ş. Pero (staged by A. Sadıqov), Mustafa in "Cırtdanın Yeni il sərgüzəştləri," Notarius in "Silva" by I. Kalman, Peyinsatan in "Baladadaşın toy hamamı" by F. Allahverdi and Elchin, Bim and Bom in "Qızıl cücə" by V. Ulanovski and V. Orlov, Bear in "Qırmızı papaq" by E. Sabitoğlu and Y. Şvarts, Black Boy and Devil in "Paris Notr-Dama ithaf" by V. Hüqo (directed by S. Qulamov), and Hare in "Bremen musiqiçiləri və Pen" by A. Sadıqov.